مرحله ششم (Sampling, Final Inspection, Labeling, Primary Packaging, Secondary Packaging)

مرحله ششم (Sampling, Final Inspection, Labeling, Primary Packaging, Secondary Packaging)

در این مرحله و پس از تخلیه استاپرها در محیط کلین روم نسبت به نمونه برداری جهت انجام تست های فیزیکوشیمیایی و میکروبی و بازرسی کامل آن ها اقدام و سپس لیبل گذاری با توجه به مشخصات محصول انجام و سپس بسته بندی در 2 لایه فیلم پلی اتیلن ( LDPE ) صورت می گیرد . در صورت نیاز به بسته بندی تایوک ( Tyvek ) ابتدا نسبت به انتقال مجدد استاپرها به واحد واشینگ و شستشوی آنها با آب WFI اقدام شده و سپس در یک لایه تایوک و یک لایه فیلم پلی اتیلن بسته بندی شده ، نهایتا به واحد بسته بندی نهایی جهت کارتن کردن و پالت بندی ارسال شده  و در انبار محصول قرار می گیرد.