مرحله سوم (Forming)

مرحله سوم (Forming)

در واحد Forming، با استفاده از روش تزریق (injection) توسط ماشین آلات آلمانی تزریق کامپاند، فرم دهی متناسب با ابعاد محصول و سایز قالب دستگاه و پخت آن در زمان 300 ثانیه و دمای حدود 200 درجه سانتیگراد و با در نظر گرفتن سایر پارامترهای ابعادی بسیار دقیق صورت می گیرد.شیت های رابر استاپر تولید شده، در جعبه های مخصوص نگهداری و به واحد Punching) Trim) منتقل می گردند.