مرحله چهارم (Punching)

مرحله چهارم  (Punching)

در این مرحله پس از قرار دادن شیت های رابر استاپر بر روی قالب دستگاه پانچ جدا سازی استاپر با سایز مخصوص از نواحی اطراف آن صورت گرفته و بر روی دستگاه ویبره منتقل شده که در حین جلورفتن استاپرها ، عملیات شستشوی اولیه نیز صورت می گیرد.