بسته‌بندی

بسته بندی نرمال و تایوک:

در بسته بندی Normal از دولایه فیلم پلی اتیلن شفاف استفاده می گردد. در بسته بندی Tyvek از یک لایه تایوک و بر روی آن از یک لایه فیلم پلی اتیلن استفاده می گردد. تفاوت بین بسته بندی نرمال و تایوک به روش استفاده آن در کارخانجات داروسازی وابسته می باشد. در صورتیکه قابلیت شستشوی رابر استاپر در کارخانه داروسازی مشتری وجود داشته باشد می تواند نسبت به خرید رابر استاپر در بسته بندی نرمال اقدام نماید و در غیر اینصورت بایستی نسبت به خرید رابر استاپر در بسته بندی تایوک که قابلیت استریل شدن با دستگاه اتوکلاو (Autoclave) و تحمل دمای 120 الی 130 درجه را دارا می باشد مبادرت نماید.


بسته‌بندی نرمال در منطقه Clean room C صورت می گیرد و بسته بندی تایوک در منطقه Laminar Air flow) Clean room A) انجام می شود.